DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

El dia 10 d'octubre és el dia mundial de la salut mental, una jornada a la qual les biblioteques d'Osona ens hem adherit organitzant una mostra dels llibres que, relacionats amb la salut mental, tenim al fons documental.
En termes generals, un trastorn o una malaltia mental és l'alteració de tipus emocional, cognitiu i/o del comportament que, en afectar als processos psicològics bàsics -com l'emoció, la motivació, el coneixement, la consciència, la conducta, la percepció, l'aprenentatge, el llenguatge, etc.-, dificulten l'adaptació de l'individu en l'entorn cultural i social on viu.
No obstant això, un dels models més acceptats actualment per a la categorització de les malalties mentals és el Manual de diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals, que distingeix entre trastorns de l'estat d'ànim, trastorns psicòtics, trastors d'ansietat, trastors sexuals, trastorns de la personalitat, trastorns dels son, trastorns de la conducta alimentària i trastorns cognoscitius.


Al primer pis de la biblioteca trobareu exposats els llibres relacionats amb aquest tema, els quals els podreu consultar i endur en préstec. Els següents, són alguns d'aquests llibres.