MIQUEL MARTÍ I POLMIQUEL MARTÍ I POL1929-2003


5è aniversari de la seva mort
Mostra dels seus llibres a l'expositor de la primera planta de la biblioteca