PREMI LITERARI SOLSTICI 2010

PARTICIPA AL 8è PREMI LITERARI SOLSTICI
La Biblioteca de Taradell i la Comissió del Premi Solstici convoquen, un any més, el Premi Literari Solstici 2010, que celebra la seva 8a edició.



BASES DEL CONCURS:
1. El premi literari Solstici és obert a les categories següents:
A- Fins a 12 anys
B- De 13 a 18 anys
C- A partir de 19 anys
2. S'hi poden presentar obres de prosa i de poesia sobre qualsevol tema. Només es pot presentar un treball per modalitat i autor.
3. Els treballs han de ser inèdits, escrits en català i no premiats anteriorment.
4. Els treballs es presentaran per quintuplicat, escrits amb ordinador en fulls DIN A-4 per una sola cara i a doble espai. L'extensió de les obres en prosa és lliure per a la categoria A, i d'un mínim de 5 pàgines i un màxim de 10 per a les categories B i C. L'extensió de les obres de poesia en totes les categories és un únic poema o bé un recull de poemes que no excedeixi els 200 versos.
5. Les obres s'han de lliurar a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell:
Ctra. de Balenyà, 101 - 08552 Taradell
Telf.: 93 880 10 56
Les 5 còpies del treball s'han d'entregar dins d'un sobre tancat, on s'hi farà constar, només, el pseudònim, la categoria en la que es participa, la modalitat (prosa o poesia) i el títol de l'obra. A l'interior d'aquest sobre s'hi afegirà, a més, un altre sobre més petit on hi constin les dades de l'autor (pseudònim, nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic).
6. El termini de presentació finalitza el 17 d'abril de 2010.
7. Els premis són:
Categoria A Prosa: 1r premi - lot de llibres, cd's i dvd's valorat en 100 euros.
Categoria A Poesia: 1r premi - lot de llibres, cd's i dvd's valorat en 100 euros.
Categoria B Prosa: 1r premi - 300 euros
Categoria B Poesia: 1r premi - 300 euros
Categoria C Prosa: 1r premi - 600 euros
Categoria C Poesia: 1r premi - 600 euros
8. Els premis seran atorgats per la votació dels cinc membres del jurat, el qual està format per: Carme Bayot i Puig, Rosa Codina i Costa, Antoni Pladevall i Arumí, Lluís Rovira i Masnou, Aleix Solà i Pascual.
9. La proclamació del veredicte i el lliurament dels premis tindran lloc a la Biblioteca de Taradell el dia 19 de juny a les 12 del migdia.
10. Les obres guanyadores quedaran en dipòsit de l'organització i durant un període de temps s'exposaran a la Biblioteca. Les no premiades es podran passar a recollir a la Biblioteca en el termini de 30 dies hàbils, a partir del dia de la proclamació de premis. Un cop transcorregut aquest temps, els exemplars es destruïran.
11. La participació al Premi Solstici comporta l'acceptació d'aquestes bases.
12. La relació de guanyadors es publicarà a la web de la biblioteca: www.taradell.cat

Aquí teniu una imatge de l'acte celebrat el passat dissabte 19 de juny, 
moment en que es van saber els guanyadors d'aquesta
vuitena edició del Premi
Enhorabona a tots!