CENTENARI DEL NAIXEMENT DE MÀRIUS TORRES

Dijous 25 de novembre, a les 8 del vespre

Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels
fem el mateix camí sota els mateixos cels

No podem acostar les nostres vides calmes:
entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes.

En els meandres, grocs de lliris, verds de pau,
sento com si em seguís el teu batec suau

I escolto la teva aigua, tremolosa i amiga
de la font a la mar -la nostra pàtria antiga-.