TERRITORIS FANTÀSTICS


El passat novembre al vestíbul de la biblioteca vam tenir l'exposició

Territoris fantàstics

L'exposició es centra en aquella literatura infantil i juvenil que tenen la fantasia com a ingredient bàsic. I concretament fixa l'atenció en aquells contes, còmics i novel·les on l'autor juga amb dos móns paral·lels, un de real i un de fantàstic, i crea un lloc de pas o un mitjà de transport per comunicar ambdós móns.
L'atractiu dels territoris fantàstics rau en la diferència de regles, de personatges i inclús de valors. Les aventures que allà hi tenen lloc serien inimaginables en el nostre món, i precisament això és el que atrau als lectors més joves i no tan joves...


Endinseu-vos en aquestes històries que us obren les portes a d'altres territoris, a uns territoris fantàstics!