Breu aproximació a la vida i l'obra de Chillida, escultor basc creador d'obres on l'espai i el buit són tan importants com la forma que les envolta.
Repassarem els diferents materials amb els que va treballar, així com les formes que constitueixen el seu repertori personal, creant un llenguatge únic i universal, que el van posicionar com a un dels escultors més importants del segle XX.
Coneixerem també el seu llegat escampat arreu del món i el seu museu que va crear personalment a Zabalaga.
Jesús M. Ramos