PREMI SOLSTICI

La Biblioteca Antoni Pladevall i Font organitza des de l'any  2003 el Premi Literari Solstici conjuntament amb la Comissió del Premi, que també exerceix de  jurat i està formada per els escriptors locals:

Carme Bayot i Puig
 Rosa Codina i Costa
 Jesús Ramos i Santiago
 Lluís Rovira i Masnou
 Aleix Solà Pascual. 

L'any 2008 es va publicar una edició limitada dels treballs guanyadors de les cinc primeres edicions del Premi.


Al Premi Literari Solstici hi opten obres en prosa i poesia, escrites en català i de temàtica lliure.

BASES PREMI LITERARI SOLSTICI 2014 

1. El premi literari Solstici és obert a les categories següents:

A- Fins a 12 anys
B- A partir de 16 anys

2. S’hi podran presentar obres de prosa i de poesia sobre qualsevol tema.

3. Els treballs hauran de ser inèdits, escrits en català i no premiats anteriorment.

4.
  • Els treballs es presentaran per quintuplicat, escrits amb ordinador en fulls
     DIN A-4 per una  sola cara. (Times New Roman 12 o similar i doble espai)
  • L’extensió per a les obres en prosa serà d’un màxim de 10 pàgines.
  • Per a les de poesia, un únic poema o un recull que no excedeixi els 200 versos.
  • Es podrà presentar només un treball per modalitat i autor.

5.
  • Les obres s’han  de presentar  dins un sobre tancat, on constarà la categoria (A o B) en la qual es participa i  la modalitat  (prosa o poesia), el pseudònim i el títol de l’obra.
  • Dins aquest sobre s’hi adjuntarà un sobre més petit on constaran les dades de l’autor: pseudònim, nom i cognoms,edat, adreça, telèfon i correu electrònic.

6.  El termini de presentació finalitza el 26 d’abril de 2014.
Els treballs s’hauran d’entregar a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font. Carretera de Balenyà, 101 - 08552 Taradell o enviar per correu postal (s'acceptaran obres enviades per correu que portin el matasegells anterior al dia 27 d’abril)

7. Els premis són els següents:
Prosa:  1r premi:   300 euros
Prosa:  2n premi:  200 euros
Poesia: 1r premi:  300 euros
Poesia: 2n premi:  200 euros

Premi infantil Jordi Capell  de prosa : un lot de llibres
Premi infantil Jordi Capell de poesia : un lot de llibres

8. Els premis seran atorgats per la votació dels cinc membres del jurat. Aquest jurat estarà  format per: Carme Bayot i Puig, Rosa Codina i Costa, Jesús Ramos i Santiago, Lluís Rovira i Masnou i Aleix Solà i Pascual.

9. La proclamació del veredicte i el lliurament dels premis tindran lloc a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell el divendres dia 13 de juny de 2014 a les 8 del vespre.

Els/les guanyadors/es es comprometen a assistir a l'acte de lliurament dels premis, essent aquest un requisit indispensable per poder rebre el guardó i la dotació econòmica (si fos impossible la seva presència, caldrà una persona que el representi).

10. Les obres guanyadores quedaran en dipòsit de l’organització. Les no seleccionades es podran passar a recollir a la Biblioteca en el termini de 30 dies hàbils, a partir del dia de la proclamació de premis. Un cop transcorregut aquest termini, els exemplars no recollits es destruïran.

11. La presentació al Premi Solstici comporta l’acceptació d’aquestes bases.

12. La relació de guanyadors es publicarà a la web de l’Ajuntament : www.taradell.cat.

Taradell, març  de 2014
b.taradell@diba.cat                                        
Tel 83 880 10 56


Trobareu informació de les edicions anteriors en aquest mateix blog : 

Cap comentari: